Cloudcone双11促销活动低至14.11美元一年

商家介绍:

cloudcone是一家美国商家,成立于2017年,主要提供洛杉矶MC机房的VPS产品。VPS基于kvm架构,支持支付宝和PayPal付款。商家支持按小时计费,可根据需求新建和删除,商家常规方案目前为3.71美元,2020年双11促销优惠85%,折扣力度还是非常大的,我们一起来看看。

促销产品:

11.11.20-1 1 vCPU Core 1 GB RAM 20 GB RAID-10 SSD 1 x IPv4 and 3 x IPv6 5 TB Bandwidth Free AnyCast DNS $14.11/YR (Original Price: $44.46/YR) 购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1161/create 11.11.20-2 2 vCPU Cores 2 GB RAM 40 GB RAID-10 SSD 1 x IPv4 and 3 x IPv6 5 TB Bandwidth Free AnyCast DNS $16.52/YR (Original Price: $106.15/YR) 购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1162/create 11.11.20-3 2 vCPU Cores 3 GB RAM 60 GB RAID-10 SSD 1 x IPv4 and 3 x IPv6 5 TB Bandwidth Free AnyCast DNS $21.07/YR (Original Price: $142.76/YR) 购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1163/create

测试IP:

173.82.2.222  100M下载

Ping测试:

线路

节点数目

最快节点

最慢节点

平均响应

全部

225

台湾台北(wscloudx.com) 132.9 毫秒

江苏南通(移动) 610.4 毫秒

191.0 毫秒

联通线路

22

湖南长沙(联通) 172.6 毫秒

江苏镇江(联通) 228.2 毫秒

192.7 毫秒

电信线路

73

广东广州(天翼云四区) 162.2 毫秒

新疆乌鲁木齐(天翼云) 290.8 毫秒

200.5 毫秒

移动线路

22

广东广州(移动云) 155.0 毫秒

江苏南通(移动) 610.4 毫秒

216.8 毫秒

东北地区

15

辽宁沈阳(联通) 185.0 毫秒

辽宁沈阳(天翼云三区) 263.8 毫秒

210.7 毫秒

华北地区

20

山西太原(联通-云端) 177.7 毫秒

北京(天翼云) 250.6 毫秒

196.9 毫秒

西北地区

5

陕西西安(天翼云二区) 190.7 毫秒

新疆乌鲁木齐(天翼云) 290.8 毫秒

226.4 毫秒

西南地区

23

贵州贵阳(电信) 180.4 毫秒

四川德阳(移动) 230.1 毫秒

199.7 毫秒

华中地区

14

湖南长沙(联通) 172.6 毫秒

湖北武汉(天翼云) 247.0 毫秒

191.1 毫秒

华东地区

73

上海地面通(CN2) 159.6 毫秒

江苏南通(移动) 610.4 毫秒

202.1 毫秒

华南地区

29

广东广州(移动云) 155.0 毫秒

广东茂名(电信) 233.1 毫秒

180.9 毫秒

港澳台

46

台湾台北(wscloudx.com) 132.9 毫秒

香港(UOVZ) 228.6 毫秒

162.8 毫秒

Cloudcone双11促销活动低至14.11美元一年

http://www.oplog.cn/archives/65335.html

作者

啊不都

发布于

2020-11-09

更新于

2022-06-23

许可协议

CC BY 4.0

评论

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.&npsb;Update my browser now

×